Kako izbrišem svoj mBills račun?

Obrazec za preklic storitev mBills neidentificirani uporabnik    Obrazec za preklic storitev mBills identificirani uporabnik

Da bi vam lahko uredili želeno odpoved storitev mBills, morate storiti sledeče:

Postopek za osebno identificirane uporabnike:

Izpolnite in podpišite Obrazec za preklic storitev za identificirane uporabnike in nam ga posredujte na info@mbills.si ali pa s priporočeno poštno pošiljko na naslov MBILLS d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana.

Poleg tega morate poskrbeti, da:

  • nimate morebitnih plačil v izvajanju,
  • da si, v primeru sredstev v mobilni denarnici, le-ta prenesete na bančni račun (TRR/IBAN)
  • da se odjavite od prejemanja e-računov svojih izdajateljev (v kolikor ste pri izdajateljih e-računov naročeni na prejemanje e-računov v mBills).
  • v kolikor ste administrator skupne denarnice, morate denarnico izbrisati, da vam lahko nato uredimo preklic. Ko skupno denarnico zaprete, bodo sredstva iz skupne denarnice prenesena na vašo mobilno denarnico. Denarnico nato izpraznite (nakaži prijatelju, prenos na vaš TRR itd.)

Postopek za šibko preverjene (neidentificirane) uporabnike:

Izpolnite in podpišite Obrazec za preklic storitev za NEidentificirane uporabnike in nam ga posredujte na info@mbills.si ali pa s priporočeno poštno pošiljko na naslov MBILLS d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana.

Poleg tega morate poskrbeti, da:

  • izpraznite vašo mobilno denarnico

iOS uporabniki imajo v mobilni aplikaciji na voljo gumb Ukini račun. Kar pomeni, da lahko s klikom na gumb avtomatsko ukinejo svoj račun, brez izpolnjevanja obrazcev. Gumb Ukini račun se nahaja v aplikaciji pod zavihkom Nastavitve/Moj profil/Osebni podatki, na dnu zaslona.

Kako izbrišem svoj mBills POS račun?

mBills POS račun se odpove avtomatsko ob odpovedi primarnega mBills računa. Če imate ob tem sklenjeno tudi pogodbo kot podjetje, pa je potrebno prekiniti tudi to, z odgovornim prodajnim kontaktom mBills.

Kako izbrišem svoj mBills TapAndPay račun?

Za odpoved pogodbe za uporabo mBills TapAndPay mobilne aplikacije (Pogodba o sprejemanju plačilnih kartic), je z vaše strani potrebno najmanj sedem dni pred potekom vsakokratne veljavnosti pogodbe, pisno obvestilo, da ne pristajate na dodatno podaljšanje veljavnosti pogodbe. Sicer je pogodba sklenjena za določen čas dveh let, pri čemer se veljavnost pogodbe vsakič avtomatsko podaljša še za dodatni dve leti.