Pogoji in cenik

Cenik storitev za uporabnike – fizične osebe

Mesečna uporaba mBills

brezplačno

Mesečna uporaba mBills Mastercard kartice

brezplačno

Naročilo nove mBills Mastercard kartice

brezplačno

Plačilo UPN ali e-računa

brezplačno

Nakazilo drugi osebi na telefonsko številko

brezplačno

Plačilo s prikazom mBills črtne kode

brezplačno

Plačilo s slikanjem mBills QR kode

brezplačno

Plačilo z mBills Mastercard kartico

brezplačno

Polnjenje mBills denarnice z bančnega računa

brezplačno

Vplačilo gotovine

brezplačno

Izplačilo gotovine

brezplačno

Prenos denarja na svoj bančni račun

0,50 €

Dvig gotovine na bankomatu EU

0,50 €

Dvig gotovine na bankomatu izven EU ali POS terminalu

1,5% od zneska, min. 2 €

Dodatne storitve

Plačilo UPN ali e-računa z bančnega računa s SEPA DD

0,50 €

Zamenjava ali ponovna izdelava kartice

4,99 €

Preklic naročila kartice

4,99 €

Blokada mBills Mastercard kartice v aplikaciji mBills

brezplačno

Blokada mBills Mastercard kartice s strani podjetja MBILLS

9,00 €

Neupravičena reklamacija transakcije s kartico

9,00 €

Prenos sredstev iz druge kartice v mBills denarnico

1,5% od zneska prenosa

Varnostno obvestilo