Pogoji in cenik

mBills paketi za uporabnike – fizične osebe

Paket mBills Enostavni

brezplačno

 • Uporaba aplikacije
 • Plačilo s prikazom mBills črtne ali QR kode
 • Plačilo UPN ali e-računa
 • Nakazilo drugi osebi na telefonsko številko
 • Polnjenje mBills denarnice z bančnega računa
 • Vplačilo gotovine na Petrolu: 0,9 % od zneska
 • Izplačilo gotovine na Petrolu: 0,9 % od zneska
 • Uporaba šparovčka (1)

Najbolj priljubljen

Paket mBills Napredni

1,99 € mesečno ali 19,10 € letno

 • Uporaba aplikacije
 • Plačilo s prikazom mBills črtne ali QR kode
 • Plačilo UPN ali e-računa
 • Nakazilo drugi osebi na telefonsko številko
 • Polnjenje mBills denarnice z bančnega računa
 • Vplačilo gotovine na Petrolu: brezplačno do vklj. 500 € v obračunskem obdobju, nato 0,9 % od zneska
 • Izplačilo gotovine na Petrolu: brezplačno do vklj. 500 € v obračunskem obdobju, nato 0,9 % od zneska
 • Naročilo in uporaba kartice mBills Mastercard
 • Apple Pay, Garmin Pay in Fitbit Pay
 • Kartica mBills Mastercard Mini: 1,49 €/kartico mesečno
 • Uporaba šparovčkov (10 različnih)

* velja samo do 26. leta starosti

Paket mBills Mladi

1,49 € mesečno ali 14,30 € letno

 • Uporaba aplikacije
 • Plačilo s prikazom mBills črtne ali QR kode
 • Plačilo UPN ali e-računa
 • Nakazilo drugi osebi na telefonsko številko
 • Polnjenje mBills denarnice z bančnega računa
 • Vplačilo gotovine na Petrolu: brezplačno do vklj. 500 € v obračunskem obdobju, nato 0,9 % od zneska
 • Izplačilo gotovine na Petrolu: brezplačno do vklj. 500 € v obračunskem obdobju, nato 0,9 % od zneska
 • Naročilo in uporaba kartice mBills Mastercard
 • Apple Pay, Garmin Pay in Fitbit Pay
 • Kartica mBills Mastercard Mini: 1,49 €/kartico mesečno
 • Uporaba šparovčkov (10 različnih)

Prenesi v trenutku!

Cenik drugih mBills storitev za uporabnike – fizične osebe

Prenos denarja na svoj bančni račun

0,50 €

Dvig gotovine na bankomatu v EU

0,50 €

Dvig gotovine na bankomatu izven EU ali na POS terminalu

1,5 % od zneska, min. 2 €

Plačilo UPN ali e-računa z bančnega računa s SEPA DD (kadar uporabnik za plačilo v mBills nima dovolj dobroimetja)

0,50 €

Zamenjava ali ponovna izdelava kartice (v primeru izgube, kraje ali na željo uporabnika)

5,99 €

Preklic naročila kartice

5,99 €

Transakcije “Quasi Cash” (uporaba kartice za nakup potovalnih čekov, kriptovalut, tuje gotovine, loterijskih listkov, srečk, igralnih žetonov, dobroimetja, vavčerjev, ki so zamenljivi za gotovino, plačilo različnih stav, prenos sredstev ipd.)

1,5% od zneska, min. 2 €, max. 150 €

Blokada mBills Mastercard kartice v aplikaciji mBills

brezplačno

Blokada mBills Mastercard kartice s strani podjetja Petrol Pay

9,00 €

Neutemeljene poizvedbe kartičnih transakcij

9,00 €

Prenos sredstev iz druge kartice v mBills denarnico

1,5% od zneska prenosa

Ročno usmerjanje nakazil v mobilno denarnico uporabnika

2,00 €

Nadomestilo za neaktivnost*

1 % od zneska, min. 2 €, max. 50 €

Vplačilo gotovine na Petrolu do 50 EUR za osebno nepreverjene uporabnike

0,9 % od zneska

Mesečni strošek mBills paketa za uporabnike se zaračuna in plača vnaprej in velja do konca istega dneva v naslednjem mesecu (ali zadnjega dneva v mesecu, če to ni možno). Naslednji obračunski dan je na zadnji dan veljavnosti paketa. Prehodi v paket mBills Napredni, v paket mBills Mladi ali med paketoma mBills Mladi in mBills Napredni so možni s takojšnjo spremembo. Ostali prehodi so možni po izteku obračunskega obdobja. Uporabniku, ki v svoji mBills mobilni denarnici na dan obračuna paketnega nadomestila ne bo imel dovolj sredstev za plačilo paketa, se storitve paketa začasno omejijo.

Paket mBills Mladi je na voljo uporabnikom, ki so mlajši od 26 let.

Imetnik paketa mBills Napredni ali mBills Mladi lahko vplačilo do 500 € brez provizije opravi znotraj enega obračunskega obdobja.

*Nadomestilo za neaktivnost se zaračuna Uporabnikom, ki imajo v mBills Mobilni denarnici dobroimetje in več kot 6 mesecev niso opravili transakcije z Mobilno denarnico ali kartico mBills Mastercard. Nadomestilo se zaračuna mesečno glede na stanje v Mobilni denarnici in se odšteje od Uporabnikovega dobroimetja. Če Uporabnikovo stanje v Mobilni denarnici ne zadošča za plačilo minimalnega zneska nadomestila za neaktivnost, določenega z vsakokrat veljavnim cenikom, se nadomestilo Uporabniku obračuna v manjšem znesku od minimalnega, vse do stanja 0,00 EUR v Uporabnikovi Mobilni denarnici.

Zneski transakcije v tujih valutah se pretvorijo v evre na dan prejema zahtevka za plačilo, pri čemer se uporabi menjalni tečaj, ki ga določi Mastercard in je na voljo vsak delovni dan. Nadomestilo za pretvorbo valut za transakcije v tujih valutah kot odstotni pribitek na zadnji razpoložljivi referenčni devizni tečaj eura prejme imetnik kartice v potisnem sporočilu ob opravljeni transakciji.

Prikaz tečaja za transakcije s kartico mBills Mastercard

Tečaj Mastercard (MC)

1 EUR =

Tečaj evropske centralne banke (ECB)

1 EUR =

Razlika med tečajem ECB in MC

0%

Ponastavi

Pomembno: izračun zneska v valuti EUR temelji na podlagi vašega vnosa podatkov v obvezna polja. Izračun primerjave z referenčnim tečajem ECB je narejen na podlagi razpoložljivih podatkov o referenčnem tečaju ECB ter menjalnem tečaju kartične sheme, ki sta vezana na osveževanje podatkov s strani ECB in Mastercarda ter velja le za valute pod regulacijo ECB. Še vedno bo lahko prihajalo do razhajanja med zneskom na dan opravljanja transakcije in med zneskom dejanske bremenitve, saj se bo tečaj uporabljen na dan opravljanja transakcije na strani Mastercarda ohranil le za čas 9 dni od datuma opravljanja transakcije. Podlaga za preračun zneskov so tečaji mednarodne kartične sheme Mastercard in jih ne oblikuje podjetje Petrol Pay d.o.o. Tečaj velja le za transakcije, ki so bile opravljene s kartico mBills Mastercard, ne pa tudi za druge transakcije, ki so opravljene z mobilno denarnico mBills v tuji valuti.

Varnostno obvestilo