Nakazovanje denarja prijateljem


Nakaži denar komurkoli kar na njegovo telefonsko številko! Brezplačno. 24/7/365.


Nakaži denar prijateljem – brezplačno in v trenutku!  • Denar lahko nakažeš kadarkoli, 24/7, brezplačno.
  • Denar lahko nakažeš komurkoli – ne glede na banko, operacijski sistem in mobilnega operaterja.
  • Denar prijatelju nakažeš kar na telefonsko številko – dobi ga takoj.

Kako nakažem denar?


2.
3.
4.

1. Izberi zavihek »NAKAŽI PRIJATELJU«.

1

2. Iz imenika izberi prijatelja ali vpiši njegovo telefonsko številko.

2

3. Vpiši znesek in po želji tudi namen nakazila.

3

4. Izberi »NAKAŽI« in potrdi nakazilo.

4

Preveri mnenja uporabnikov mBills!